// Added by Avo for animated gif Vežėjo atsakomybė | ACE Logistics
Namo Naudinga informacija Vežėjo atsakomybė

Vežėjo atsakomybė

Planuodami užsakyti krovinio gabenimą, pagalvokite, kas nutiks, jei transportuojant krovinys bus apgadintas arba dings. Ar esate tikri, kad patirti nuostoliai bus kompensuoti?

Krovinio sugadinimo ar dingimo atveju krovinio savininkas turi teisę pareikšti pretenziją krovinio vežėjui. Krovinio vežėjas yra atsakingas už krovinio sugadinimą ar praradimą, bet jo atsakomybę riboja tam tikros tarptautinės sutartys.

  • Oro transporte vežėjo atsakomybė yra apribota 19 SDR* (apie 29 USD) už kiekvieną bruto kilogramą. Tai numato 1929 m. Varšuvos konvencija. Kitaip tai vadinama oro važtaraščio draudimu, šių taisyklių santrauka yra pateikta kitoje oro važtaraščio pusėje.
  • Žemės transporte vežėjo atsakomybę apibrėžia 1956 m. Ženevoje pasirašyta „Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)“. Vežėjo atsakomybė yra apribota 8,33 SDR (apie 10 USD) už bruto kilogramą. Tai žinoma kaip CMR draudimas, taisyklių santrauka yra pateikta kitoje CMR važtaraščio pusėje.
  • Jūrų transporte vežėjo atsakomybę numato 1968 m. Hagos–Visbio taisyklės ir ji apribota 2 SDR (apie 2,4 USD) už bruto kg arba 666,67 SDR (apie 800 USD) už konteinerį. Tai vadinama Bill of Lading draudimu, šių taisyklių santrauka pateikta kitoje Bill of Lading pusėje.

*: SDR yra sutartinis atsiskaitymo vienetas (Special Drawing Rights). Jis yra sukuriamas „sumaišant“ penkias valiutas tam tikromis porcijomis. SDR kursą skelbia „Verslo žinios“.

Kaip matote, vežėjo atsakomybė yra aiškiai apibrėžta. Bet kas garantuos, kad vežėjas pajėgs atlyginti nuostolius? Galite būti ramūs, nes UAB ACE Logistics yra apsidraudusi savo atsakomybę draudimo kompanijoje ERGO.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad vežėjas atsakingas tik už nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės. Tokiu būdu nebus kompensuojami nuostoliai dėl blogo įpakavimo, neteisingos informacijos pateikimo ir t. t.

Kai krovinio vertė yra didesnė nei vežėjo atsakomybė ir jei norite būti tikri dėl kompensacijos, kai sugadinimas ar praradimas įvyko ne dėl vežėjo kaltės – rekomenduojame Jums apdrausti krovinį nuo visų rizikų.
Tiesiog pažymėkite tai užsakymo lape. Pačią draudimo procedūrą sutvarkys UAB ACE Logistics.