Incoterms

Incoterms

Tarptautiniai prekybos rūmai (angl. International Chamber of Commerce, ICC) peržiūrėjo tarptautinės prekybos terminus „Incoterms“ ir paskelbė naują jų versiją, kuri įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šie Tarptautinių prekybos rūmų sukurti terminai „Incoterms“ tarptautinėje prekyboje naudojami nuo 1936 m. Paskutinį kartą terminai buvo atnaujinti 2000 m.

„Incoterms®“ terminai perteikiami patogiu vartoti triraidžiu kodu, apibrėžiančiu konkrečias pirkėjo ir pardavėjo pareigas, susijusias su prekių gabenimu, mokėjimu už gabenimą, prekių atsitiktinio praradimo rizikos perėjimo pirkėjui momentą, draudimo, muitinės procedūrų organizavimą ir panašiai.

Siekiant palengvinti terminų vartojimą, pakeistas „Incoterms“ sugrupavimas – naujoje redakcijoje yra išskiriami terminai, skirti tik jūrų transportui, ir kiti, skirti bet kokiam transportui, išskyrus jūrų. Be to, atsižvelgiant į elektroninių technologijų plėtrą, buvo atsisakyta kai kurių dokumentų, pakeičiant juos elektroniniais.

Žemiau išvardyti terminai buvo ištrinti iš „Incoterms“ 2000 metų sąrašo:
DAF, DES, DEQ ir DDU.


Į sąrašą buvo įtraukti du nauji terminai:

DAT ir DAP.

DAT pakeitė „Incoterms“ 2000 terminą DEQ.
DAP pakeitė „Incoterms“ 2000 terminą DAF, DES ir DDU.

Naujų „Incoterms®“ skaičius sumažėjo nuo 13 iki 11.

Ankstesnės „Incoterms“ 2000 turėjo keturias kategorijas, naujos „Incoterms“ 2010 turi dvi kategorijas.
„Incoterms“ 2010 suskirstytos į žemiau pateiktas dvi kategorijas.


Terminai, vartojami bet kokiam transportavimo būdui:
EXW – Ex Works
FCA – Free Carrier
CPT – Carriage Paid To
CIP – Carriage and Insurance Paid
DAT – Delivered At Terminal
DAP – Delivered At Place
DDP – Delivered Duty Paid

Terminai, vartojami jūrų (upių) transportui:
FAS – Free Alongside Ship
FOB – Free On Board
CFR – Cost and Freight
CIF – Cost, Insurance and Freight

Grafinį „Incoterms” 2010 vaizdą rasite čia ir čia

Copyright 2020 ACE Logistics UAB ace@ace.lt