„ACE LOGISTICS GROUP AS“ privatumo taisyklės

„ACE Logistics Group AS“, taip pat visos dukterinės įmonės (toliau – ACE Logistics arba ACE) klientų patikėtus duomenis laiko vertingu turtu ir laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, General Data Protection Regulation, GDPR) bei nacionalinių įstatymų nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

„ACE Logistics Group“ priklausančios bendrovės taiko visas apsaugos ir atsargumo priemones, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie duomenų, neteisėtam jų naudojimui ar  praradimui.

Kokius asmens duomenis renka „ACE Logistics Group“ priklausančios bendrovės

ACE Logistics renka, naudoja ir apdoroja duomenis, būtinus teikiant klientui pageidaujamas paslaugas, arba tuos, kurie yra numatyti įstatymų. Pagal dalį tokios informacijos galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti fizinį asmenį, taigi ji laikoma asmens duomenimis. Bendrovė renka tokius asmens duomenis (tačiau vien jais neapsiriboja): vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, identifikavimo numeriai, prisijungimo vardai ir slaptažodžiai.

Rinkti ir tvarkyti asmens duomenis už sutarties ar teisės aktų taikymo ribų galima tik gavus laisvą ir aiškų asmens sutikimą.

Asmens duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi šiais atvejais:

  • Kai kliento prašymu suteikiama informacija apie galimas paslaugų pasirinkimo galimybes ir sąlygas;
  • Teikiant logistikos paslaugas ir kliento vardu ar jo nurodymu vykdant teisėtus įsipareigojimus;
  • Apdorojant kliento mokėjimus arba gaunant kreditą;
  • Kliento prašymu suteikiant jam galimybę naudotis ACE Logistics teikiamomis elektroninėmis paslaugomis;
  • Siekiant užtikrinti kokybę prašant palikti atsiliepimą apie suteiktas paslaugas;
  • Tobulinant ACE paslaugų kokybę tiek internetu, tiek ir ne interneto aplinkoje bei palaikant santykius su klientais;

Klientui sutikus, naujausia informacija ir atnaujinimai apie ACE teikiamas paslaugas bei veiklą pateikiama naujienlaiškiuose ir el. pranešimuose. Asmens duomenys gali būti renkami aktyviai ir pasyviai. Abiem atvejais ACE Logistics laikosi BDAR nustatytų duomenų kiekio mažinimo ir tikslo ribojimo principų. Asmeniniai duomenys saugomi ne ilgiau, negu numatyta įstatymų.

Aktyvus duomenų rinkimas

Aktyviai asmens duomenys gali būti renkami elektroniniu paštu, telefonu, faksu, vartotojui užpildžius ir pateikus formas ACE svetainėje arba kitokiomis tinkamomis priemonėmis. Klientas savanoriškai atskleidžia asmens duomenis, reikalingus vykdant sutartį.

Pasyvus duomenų rinkimas

 ACE Logistics naudoja automatinio svetainės lankytojų stebėjimo priemones, skirtas pagerinti ACE teikiamas internetines paslaugas ir labiau pritaikyti tinklalapio turinį lankytojų poreikiams. Kas kartą apsilankius ACE Logistics svetainėje, dalis duomenų (t. y. tinklalapio navigacijos modeliai, informacija apie vietą ir įrenginį) pasyviai surenkami ir saugomi naudojant slapukus.

ACE Logistics įmonių svetainėse naudojami slapukai (įmonės ir trečiosios šalies, t. y. „Google Analytics“), su kurių pagalba renkami asmens duomenys. Slapukas yra maža tekstinė rinkmena, kuri iš lankomos svetainės siunčiama į lankytojo naršyklę. Tai padeda tinklalapiui prisiminti informaciją, tokią kaip pageidaujama kalba bei kiti aktualūs nustatymai, susiję su apsilankymu. ACE Logistics svetainėje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija gali būti prieinama be slapukų. Apribojimai gali būti taikomi informacijai, kurią norint pasiekti, reikalingas kliento slaptažodis. Svetainės lankytojai gali keisti slapukų nustatymus savo naršyklėje.

ACE nediferencijuoja vartotojų pagal jų elgesį ir veiklą. Surinkti duomenys nekeičiami ir naudojami originalia forma.

Kaip ACE Logistics tvarko asmens duomenis

Asmens duomenys, gauti iš klientų ar tarptautinių partnerių vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus, naudojami tik sutartyje numatytu tikslu, vadovaujantis tikslo apribojimo principu. Kliento pateikta kontaktinė informacija gali būti naudojama, siekiant teikti klientus tenkinančias paslaugas arba gauti atsiliepimą apie suteiktą paslaugą.

Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Siekdama teikti sutartyje numatytas paslaugas klientui, ACE Logistics gali perduoti susijusių šalių asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą) susijusioms ar partnerių įmonėms, esančioms Europos Sąjungoje ar už jos ribų.
Dėl logistikos ir muitinės paslaugų pobūdžio ACE Logistics įstatymų numatyta tvarka gali būti įpareigota klientų asmens duomenis pateikti išvykimo, paskirties ir (arba) tranzito šalių valdžios institucijoms, kad paspartintų siuntos pristatymą į paskirties vietą.
Perduodama asmens duomenis trečiosioms šalims ES ar už jos ribų, ACE Logistics vadovaujasi duomenų kiekio mažinimo principu: atskleidžia kuo mažiau asmens duomenų, t. y. tik tiek, kiek reikia vykdant sutartyje numatytus ar teisinius įsipareigojimus. Kitais atvejais būtinas aiškus asmens sutikimas.
ACE Logistics naudojasi patikimų trečiųjų šalių paslaugomis, siekdama pagerinti ACE paslaugų kokybę bei kitais rinkodaros tikslais. Išorės paslaugų teikėjams draudžiama naudoti bet kokius atskleistus asmens duomenis šioje privatumo politikoje nenurodytais tikslais.

Nuorodos į išorines svetaines

ACE Logistics svetainėse gali būti išorinių svetainių nuorodų. Šios nuorodos yra pateikiamos ACE svetainės naudotojų patogumui, kaip galinčios suteikti lankytojams naudingos informacijos. ACE Logistics neatsako už šių svetainių turinį ir privatumo politiką. Prašome naudoti jas atsargiai.

Duomenų gavėjo prieigos teisė

ACE Logistics siekia užtikrinti, kad surinkti asmens duomenys būtų tikslūs ir nuolat atnaujinami.  Pagal BDAR, asmuo turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos jis pateikia ir kurie yra tvarkomi ACE Logistics bei atnaujinti, taisyti ar sustabdyti neteisėtą jo asmens duomenų tvarkymą, taip pat teisę būti pamirštam, jei tai neprieštarauja įstatymams. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome atsiųsti savo prašymą „ACE Logistics Group“ šiuo el. paštu: gdpr@acegroup.ee. Prašymas bus išnagrinėtas per 30 dienų.

Jei asmuo sutiko gauti ACE Logistics perspėjimus ir naujienlaiškį, šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas, pasinaudojant nuoroda, kurią galima rasti kiekvieno ACE Logistics naujienlaiškio apačioje.

Copyright 2020 ACE Logistics UAB ace@ace.lt