Kai krovinys vėluoja

Kai krovinys vėluoja

Krovinio vėlavimas – tai problema, kuri gali sugriauti visus planus bei atnešti nenumatytų nuostolių. Visoje transporto grandinėje yra gana aiškiai apibrėžta, kas už ką yra atsakingas, bet kroviniui vėluojant situacija kiek painesnė. Jokios tarptautinės taisyklės ar susitarimai nenumato, kada tiksliai prasideda vėlavimas. Paprastai gana laisvai apibrėžiama, kad kompensacija už vėlavimą turi būti išmokama tuo atveju, kai gabenimo trukmė yra didesnė už priimtiną laiką, kurio reikia gabenant normaliomis sąlygomis.

Kas yra priimtinas laikas?
Priimtinas laikas – tai transportavimo laikas nuo išvykimo taško iki pristatymo vietos normaliomis sąlygomis ir atsižvelgiant į konkrečią transporto rūšį. Nukrypimus nuo normalių sąlygų gali sukelti nenugalima jėga (force majeure) ar kitos priežastys, nepriklausančios nuo vežėjo.

Taigi užsakovas ir vežėjas paprastai susitaria tik dėl numatomo pristatymo laiko, jei transportavimas vyktų normaliomis sąlygomis. Tai negarantuoja, kad krovinys atvyks numatytu laiku. Gabenant oro transportu kroviniai gali vėluoti dėl didelio krovinių kiekio perkrovimo punktuose arba dėl mažų lėktuvų, skrendančių į Lietuvą. Gabenant žemės transportu kroviniai gali vėluoti dėl eilių pasieniuose arba dėl nenumatytų techninių gedimų.

Ekspeditorius privalo tuoj pat informuoti užsakovą apie bet kokius trukdymus pristatant krovinį numatytu laiku. Savo ruožtu užsakovas turi numatyti galimus trukdžius ir atsižvelgdamas į tai planuoti krovinių užsakymo laiką.

Copyright 2020 ACE Logistics UAB ace@ace.lt